Về chúng tôi

DCI với nguyên tắc hoạt động là để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào thị trường vốn Việt Nam. Chúng tôi hiện đang thực hiện và quản lý một số khoản đầu tư vào các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng, bất động sản, dịch vụ …. Cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính M&A cho doanh nghiệp, cá nhân.

Tầm nhìn

Trở thành một Công ty hàng đầu Việt Nam trong dịch vụ giải pháp tài chính và cung cấp các dịch tư vấn tài chính cho Tổ chức, cá nhân và gia đình dựa trên lợi ích lâu dài

Sứ mệnh

Tạo ra giá trị cho khách hàng thông qua các kênh đầu tư thông minh. Lợi ích khách hàng, cổ đông.

Văn hóa

Sự thành công của khách hàng là cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất để mỗi khách hàng đều tin tưởng và tự hào về chất lượng công việc của chúng tôi.

Các cổ đông và nhân viên đặt niềm tin vào chúng tôi, và mục đích của chúng là tối đa hóa lợi nhuận cho họ. Làm việc theo nhóm là một phần không thể tách rời của nền văn hóa của chúng tôi.

Giá trị cốt lõi

Chuyên nghiệp – Cống hiến – Khác biệt