Ông Hồ Hồng Hải có 13 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu tại trường Đại học Ngoại thương, Đại học Nottingham, Đai học Hawaii, Đại học KeuKa, Đại học Rennes 1, Đại học London Metropolitan. Ông Hải có các Đề tài Nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ …
Ông Hải là Tiến sĩ ngành Tài chính, Kinh doanh và Quản lý, Đại học tổng hợp Nottingham, Anh quốc.
Tại công ty Kim Cương, Ông Hải là Trưởng phòng nghiên cứu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *