Ông Nguyễn Đắc Hướng có 18 năm kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, đã từng làm thành viên BKS công ty CP Chứng khoán EuroCapital. Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Vinafins…
Ông Hướng tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1997, Ông được cấp chứng chỉ Quản lý quỹ năm 2008.
Tại Công ty Kim Cương, ông là Trưởng phòng Giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *