Ông Nguyễn Trường Sơn là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành kế toán tại Đại học Wisconsin (Hoa Kỳ). Ông là ứng viên CFA bậc 2.

Ông Sơn đã có hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán và Tư vấn – Đầu tư tài chính. Trước khi thành lập DCI, Ông Sơn từng là Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư của Công ty Chứng khoán Quân đội (MBS); là trưởng nhóm kiểm toán tại Công ty kiểm toán Deloitte.

Tại Công ty Kim Cương, Ông Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị  đồng thời là CEO Công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *