Nhóm giải pháp tư nhân DCI làm việc chặt chẽ với các khách hàng doanh nghiệp để đánh giá và tối ưu hóa cơ cấu vốn của họ. Nhóm chuyên gia của chúng tôi thực hiện đánh giá chi tiết đểđưa ra giải pháp linh hoạt và phương pháp tiếp cận phù hợp với hoàn cảnh tài chín của từng khách hàng. Với Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, DCI đã đưa ra được các giải pháp vốn bao gồm các khoản vay, phát hành cổ phiếu…để phục vụ cho mục tiêu phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp.

Diamond Capital, với năng lực nghiên cứu chuyên sâu, khả năng xử lý tình huống phức tạp với mức độ bảo mật cao, cơ sở dữ liệu khách hàng và các dự án lớn, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thấu đáo, thiết kế riêng biệt đáp ứng nhu cầu và mục tiêu riêng của khách hàng.

nhom giai phap ve von

Cá nhân hóa Danh mục đầu tư

 

Chúng tôi xây dựng một danh mục đầu tư riêng biệt phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng. Chúng tôi làm việc với từng khách hàng nhằm xác định năng lực chịu rủi ro, kỳ vọng đầu tư cũng như khung thời gian quản lý danh mục.

Phân bổ tài sản

Triết lý của chúng tôi dựa trên lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại và phân bổ tài sản. Phân bổ tài sản xác định: phân bổ tài sản, lựa chọn khoản đầu tư và thời điểm ra quyết định đầu tư, trong đó quyết định phân bổ tài sản là yếu tố quan trọng nhất. Chúng tôi tập trung nỗ lực vào việc xây dựng danh mục đầu tư tổng thể và cách thức phân bổ tài sản vào các lĩnh vực đầu tư khác nhau.

Quản trị rủi ro

Chúng tôi đặc biệt chú trọng hoạt động quản trị rủi ro cho các danh mục đầu tư, tập trung vào ba loại rủi ro cơ bản: rủi ro biến động thị trường, rủi ro giảm giá và rủi ro đầu tư số lượng lớn. Các yếu tố này được đo lường trên góc độ vĩ mô cho tất cả các danh mục đầu tư của khách hàng. Khi tái cấu trúc danh mục đầu tư, chúng tôi sẽ đánh giá ảnh hưởng của từng lĩnh vực đầu tư cụ thể đến hiệu quả tổng thể của danh mục đầu tư và sự biến động hàng ngày của thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *