Ông Phạm Ngọc Quốc Cường là Cử nhân Tài chính và kế toán tại Paris 12 và Cử nhân Quản lý khoa học ở Đại học Paris Dauphine. Ông nhận bằng Thạc sỹ và làm việc tại Pháp 06 năm.
Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, quản lý quỹ, đầu tư bất động sản. Ông nguyên là CEO của Tập đoàn Bất động sản Liên Á.
Tại Công ty Kim Cương, Ông Cường là Phó tổng giám đốc Công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *