Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn Kim Cương có những bước phát triển lớn trong chiến lược đầu tư của mình. Từ quy mô quỹ đầu tư 10 triệu USD năm 2015, đến nay Công ty đã quản lý 30 triệu USD với danh mục đầu tư đa dạng và tập trung ở các ngành nghề được ưu đãi của Việt Nam trong xu hướng trung – dài hạn. Một trong những thương vụ đầu tư dài hạn của chúng tôi là Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (Mã chứng khoán: APP).  

 

dai hoi co dong

Ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty cùng ban giám đốc – Ảnh: Phan Hà

Với 20 năm xây dựng và phát triển trong ngành sản xuất và kinh doanh dầu mỡ bôi trơn, Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ – APP đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận: Doanh nghiệp tiêu biểu ngành – năm 2012; Doanh nghiệp có đóng góp cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước – năm 2014. Để đạt được những kết quả trên nhờ có sự đóng góp của hàng trăm công nhân nhà máy, cùng ban lãnh đạo có kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Được sự ủng hộ và thống nhất của đại đa số cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản xuất dầu mỏ, buổi đại hội cổ đông thường niêm đã tổ chức thành công tốt đẹp vào ngày 25 tháng 04 năm 2017.

Đông đủ cổ đông của Công ty đến dự họp, lắng nghe báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016. Đặt ra kế hoạch hoạt động năm 2017: Doanh thu đạt 131 tỷ đồng, Lợi nhuận đạt 12,%.

Năm 2017 là một năm sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn của Ban hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Trường Sơn – Được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Công ty APP khóa 2017 – 2022. Với kinh nghiệm điều hành nhiều năm của Ông Sơn, Chúng tôi kỳ vọng Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn sắp tới.

Phan Hà – DCI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *